Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Dział pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Do ilu szkół mogę złożyć wniosek?

Odpowiedź:

Do 3 szkół podstawowych.

 

Pytanie 2.

W ilu miejscach składamy wniosek?

Odpowiedź:

Wniosek składamy tylko w szkole pierwszego wyboru.

  

Pytanie 3.

Kiedy można składać wnioski?

Odpowiedź:

Wnioski można składać od 18-29.03.2019 r.,

 

Pytanie 4.

Czy można złożyć wniosek przez internet?

Odpowiedź:

Wniosek należy wypełnić, wydrukować i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez Internet.

 

Pytanie 5.

Czy otrzymam pomoc w wypełnieniu wniosku w szkole?

Odpowiedź:

Tak, każda szkoła musi pomóc w wypełnieniu wniosku osobom, które mają z tym trudności.

 

Pytanie 6.

Dziecko nie posiada numeru PESEL. Jak wypełnić w wniosek?

Odpowiedź:

Proszę zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru.

 

Pytanie 7.

Dziecko jest zameldowane w Kaliszu u rodziny, ale rodzice mieszkają poza Kaliszem. Jak będzie zakwalifikowane dziecko w rekrutacji?

Odpowiedź:

Komisja rekrutacyjna będzie żądać wyjaśnień w związku z faktem, że wg

definicji Kodeksu Cywilnego dziecko zamieszkuje z rodzicami lub z jednym

z rodziców. W opisanym przypadku, fakt zameldowania dziecka nie oznacza

więc zamieszkiwania w Kaliszu.

 

 Pytanie 8.

Jestem zameldowana poza Kaliszem, ale zamieszkuję wraz z dzieckiem w

Kaliszu. Jak mam udokumentować fakt zamieszkiwania?

Odpowiedź:

Przedstawić dowolny dokument poświadczający zamieszkiwanie np. umowa

najmu, umowa na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, telekomunikacyjna, potwierdzenie składania PIT.

 

Pytanie 9.

Mieszkamy z dzieckiem u rodziców w Kaliszu, ale nie jesteśmy

zameldowani, czy możemy złożyć wniosek jako zamieszkali w Kaliszu?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku należy dopełnić obowiązku zameldowania, trudno

będzie inaczej stwierdzić fakt zamieszkiwania.

 

Pytanie 10.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka. Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości wypełnienia wniosku za pośrednictwem Internetu).

 

Pytanie 11.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce 

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 9.146.304.1692 Harmonogram ID: 0;