Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Dział pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Do ilu szkół mogę złożyć wniosek?

Odpowiedź:

Do 3 szkół podstawowych.

 

Pytanie 2.

W ilu miejscach składamy wniosek?

Odpowiedź:

Wniosek należy wypełnić i zatwierdzić.

  

Pytanie 3.

Kiedy można składać wnioski?

Odpowiedź:

Wnioski można składać od 01.02.-08.02.2021 r.,

 

Pytanie 4.

Czy można złożyć wniosek przez internet?

Odpowiedź:

w tym roku rekrutacja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej

 

Pytanie 5.

Czy otrzymam pomoc w wypełnieniu wniosku w szkole?

Odpowiedź:

Tak, każda szkoła musi pomóc w wypełnieniu wniosku osobom, które mają z tym trudności.

 

Pytanie 6.

Dziecko nie posiada numeru PESEL.Jak wypełnić w wniosek?

Odpowiedź:

Proszę zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru.

 

Pytanie 7.

Dziecko jest zameldowane w Kaliszu u rodziny, ale rodzice mieszkają poza Kaliszem. Jak będzie zakwalifikowane dziecko w rekrutacji?

Odpowiedź:

Komisja rekrutacyjna będzie żądać wyjaśnień w związku z faktem, że wg

definicji Kodeksu Cywilnego dziecko zamieszkuje z rodzicami lub z jednym

z rodziców. W opisanym przypadku,fakt zameldowania dziecka nie oznacza

więc zamieszkiwania w Kaliszu.

 

 Pytanie 8.

Jestem zameldowana poza Kaliszem,ale zamieszkuję wraz z dzieckiem w

Kaliszu. Jak mam udokumentować fakt zamieszkiwania?

Odpowiedź:

Przedstawić dowolny dokument poświadczający zamieszkiwanie np. umowa

najmu, umowa na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, telekomunikacyjna, potwierdzenie składania PIT.

 

Pytanie 9.

Mieszkamy z dzieckiem u rodziców w Kaliszu, ale nie jesteśmy

zameldowani, czy możemy złożyć wniosek jako zamieszkali w Kaliszu?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku należy dopełnić obowiązku zameldowania, trudno

będzie inaczej stwierdzić fakt zamieszkiwania.

 

Pytanie 10.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte.Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.

 

Pytanie 11.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie zatwierdzony 

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 21.125.311.1089 Harmonogram ID: 649;