Niezalogowany
zmień rozmiar:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

Adres: Długosza 14
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Małgorzata Gałczyńska
Strona WWW: sp12.kalisz.pl
E-mail: sp12@um.kalisz.pl

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego usytuowana jest w dzielnicy Piskorzewie przy ul. Jana Długosza 14. Lokalizacja szkoły z dala od ruchliwych ulic miejskich daje dzieciom i nauczycielom duży komfort pracy. Przy szkole znajduje się bardzo ciekawa ścieżka edukacyjna – zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, związana tematycznie z rzeką Prosną oraz historią miasta. W tym roku również w ramach Budżetu Obywatelskiego powstanie nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna.

W szkole uczy się około 400 uczniów pod okiem profesjonalnej wykształconej kadry pedagogicznej, która podnosi swoje kwalifikacje wprowadzając nowoczesne metody do pracy z dziećmi. Kształcenie, wychowanie i opieka to główne kierunki pracy z uczniami. Wyszukujemy i promujemy ich talenty na konkurach szkolnych i międzyszkolnych. Oprócz pracy dydaktycznej na najwyższym poziomie prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, pomoc uczniom w wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań. W związku z przystąpieniem szkoły do II edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” posiadamy łącze światłowodowe i bezprzewodowy internet. Do dyspozycji dzieci pozostają tablety z których mogą korzystać na poszczególnych zajęciach poszerzając w ten sposób swoje umiejętności w zakresie TIK.  

Szkoła angażuje się w działania, których celem jest integracja środowiska lokalnego. Prowadzi efektywną współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami takimi jak: Rada Rodziców, Parafia pod wezwaniem św. Teresy z Kalkuty, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie "Szkoła promująca zdrowie".

 W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą kontynuować i poszerzać wiedzę oraz umiejętności z zakresu poznawania i kultywowania tradycji lokalnej, historycznej. W tradycję szkoły wpisał się już wieloletni projekt „Gwieździstym szlakiem kaliskich legend” gdzie nasi uczniowie mogą wykazać się wiedzą, umiejętnościami plastycznymi oraz literackimi, biorąc udział w wielu konkursach w ramach projektu. Historię miasta poznają w praktycznym działaniu w czasie rajdu ulicami miasta. Uczeń „dwunastki” nie tylko zna historię miasta, rozwijamy też zainteresowania proekologiczne a ukonorowaniem tych działań jest wojewódzki certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”. Nasi wychowankowie mogą też rozwijać się muzycznie uczestnicząc w zajęciach chóru „Duodecimus”, który należy do sieci chórów „Śpiewająca Polska”. Dzieci mogą korzystać z opieki pedagoga szkolnego, psychologa, stomatologa i pielęgniarki szkolnej. Placówka nasza wyposażona jest w stołówkę szkolną, gdzie zapewnia się uczniom możliwość korzystania z przygotowanych na miejscu dwudaniowych posiłków obiadowych. Jedno z priorytetowych zadań placówki to zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Monitoringiem objęte są pomieszczenia wewnątrz szkoły i wokół budynku wraz z boiskami. Domofony i dyżury nauczycieli pozwalają na stały nadzór nad bezpieczeństwem uczniów.


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

*       kółko regionalno – historyczne

*       kółko PTTK

*       chór szkolny

*       kółko czytelnicze

*       kółko plastyczne

*       kółko szachowe

*       kółko ekologiczne

*       gimnastyka akrobatyczna kl. I-III, kl. IV-VI

*       SKS - piłka ręczna dziewcząt

*       SKS - piłka ręczna chłopców

BAZA DYDAKTYCZNA I LOKALOWA:
nowocześnie wyposażone sale lekcyjne- komputery, rzutniki, tablice  i monitory multimedialne, roboty
• biblioteka z czytelnią
• 2 pracownie komputerowe (1 przystosowana dla dzieci z klas1-3)
• laboratorium językowe
• sala gimnastyczna
• hala sportowa z kompleksem boisk
• indywidualne szafki ubraniowe
• świetlica
• stołówka
• sklepik

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA:

v  Sukcesy w zawodach sportowych miedzy innymi:

- Mistrzostwa Kalisza i powiatu na ergometrze wioślarskim (drużynowo zdobyliśmy „złoto” a indywidualnie ( „złoto” i „ brąz”)

- Mistrzostwa Kalisza w Lekkoatletyce( II miejsce w skoku  wzwyż, II miejsce w biegu 60 m przez płotki,

I miejsce w chodzie na 1 km chłopców, III miejsce w chodzie na 1 km dziewcząt, II miejsce w skoku w dal oraz II miejsce w biegu na 60 m)

v  Prężnie działający szkolny chór Duodecimus bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych jak również na terenie  miasta:

- Koncert chóru w kaliskim Ratuszu w trakcie rozdania stypendiów Jana Pawła II,

- Przygotowanie i przedstawienie widowiska słowno- muzycznego „Polskie drogi do niepodległości” w kościele św. Teresy w Kaliszu

- Udział chóru w Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w SP 15 w Kaliszu – I miejsce w kategorii chór

OFERTA OPIEKUŃCZA:

Dzieci rodziców pracujących mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, gdzie pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, która zapewnia rozwijanie zainteresowań plastycznych, teatralnych i muzycznych
• pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych
• przygotowanie i udział w konkursach szkolnych i międzyświetlicowych

Wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30.

Zasady przyjęć do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 12

w roku szkolnym 2019/2020

Zasady przyjęć do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

·        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zmianami);

·        Zarządzenia Nr 29/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020;

·        Uchwały Nr XXXVI/459/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz;

 PROCES REKRUTACJI  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. składanie wniosków o przyjęcie kandydata  do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 12.
w Kaliszu


Informacje ogólne

Rekrutacja do klas I obejmuje dzieci, które w roku 2019 ukończą:

·        7 lat (urodzone w roku 2012) - objęte obowiązkiem szkolnym,

 ·        6 lat (urodzone w roku 2013) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

   ___________________________
Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa Nr 12 w Kaliszu, ul. Długosza 14 , 62-800 Kalisz. Zgodnie z obowiązującym prawem ma Pan/Pani prawo do dostępu, modyfikacji, usunięcia, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych. Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

 

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 12
w Kaliszu.

 

10

2.

Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu.

 

9

3.

Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły.

 

5

4.

Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę na terenie obwodu szkoły podstawowej.

 

4

 

5.

Kandydat zamieszkały na terenie osiedla, na którym znajduje się szkoła podstawowa.

 

3


Kryteria rekrutacji (dotyczy dzieci spoza obwodu):Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa pierwsza

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 449;